Príloha č. 2 Výzvy – Návrh Kúpnej zmluvy páliaci stroj Majostav Nováky