Politika spoločnosti.

Starostlivosť o zabezpečovanie kvality a zodpovednosť za životné prostredie, BOZP,  kvalitu produktov a dodávaných služieb patrí medzi prioritné povinnosti  manažmentu spoločnosti a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

Za zlepšovanie kvality, sú zodpovední všetci zamestnanci spoločnosti smerom k naplneniu prijatých cieľov.

Zabezpečovanie kvality a jej neustále zlepšovanie je základnou úlohou a povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu vlastnej vykonávanej práce a túto zodpovednosť nebude v žiadnom prípade prenášať na ostatných pracovníkov.

Je povinnosťou každého zamestnanca zabezpečovať všetky činností spoločnosti súvisiacich s požiadavkami na životné prostredie, bezpečnosť práce a ochrany zdravia pri práci.

Shopping cart

close