Foto – Výroba oceľových konštrukcií – lávka ZOO Bojnice (výhľad na slony)