Majostav Nováky vznikol v marci 1992 ako združenie fyzických osôb. V r. 2004 sa transformoval na spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavným predmetom činnosti je výroba a montáž oceľových konštrukcií, výroba betonárskej výstuže a zámočníckych výrobkov z konštrukčnej ocele. Pôsobíme hlavne na slovenskom a českom trhu.

V roku 2020 firma získala

  • certifikát zhody vnútropodnikovej kontroly výroby nosných oceľových zváraných konštrukcií EXC 2 EN1090-2
  • 111 zvárací certifikát na ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
  • 135 zvárací certifikát na zváranie MAG
  • zaviedla systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Shopping cart

close